Veelgestelde vragen en antwoorden
Offerte voor VvE?OFFERTE VvE
Vragen? 010-2477477

Algemeen (2)
VvE-beheer (11)
Vastgoed-beheer (0)

VvE-beheer


Wanneer word ik lid van een Vereniging van Eigenaren?

Zodra u een woning koopt in een appartementencomplex wordt u automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop van uw appartement na overdracht bij de notaris.Wat is een vereniging van eigenaren?

Een "Vereniging van Eigenaren" is een juridisch rechtspersoon die als doel heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw te beheren. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaren van appartementen binnen een gebouw een vereniging van eigenaren vormen. Het lidmaatschap gaat in zodra een appartement gekocht is en eindigt pas wanneer het appartement weer is verkocht.Kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Nee, dit kan niet. Iedere eigenaar is verplicht lid. Uw lidmaatschap komt te vervallen bij verkoop van uw appartement.Waar vind ik de splitsingsakte en andere documenten?

Log in via uw gebruikersnaam en wachtwoord van Twinq, op uw eigenaars pagina (startpagina) staan de belangrijkste documenten.Ik wil geen VvE-bijdrage betalen. Kan dat?

Nee, u bent verplicht via de voorschotbijdragen bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Deze bijdragen bent u periodiek, vaak maandelijks, verschuldigd aan de vereniging van eigenaren. Zo kan de vereniging op haar beurt weer de rekeningen betalen, zoals de kosten voor de verzekeringen, het onderhoud, de reparaties en het beheer. Daarnaast moet een deel gereserveerd worden voor toekomstig (groot) onderhoud.Mag ik harde vloerbedekking aanbrengen?

In de splitsingsakte is vaak al bepaald dat het niet is toegestaan om harde vloerbedekking aan te brengen of dat er voldoende isolatie aangebracht moet worden. Is er in de akte niets bepaald, dan is het aan de vergadering om een besluit te nemen. Er mag in geen geval geluidsoverlast ontstaan bij de omliggende woningen ten gevolge van de harde vloerbedekking.Mag ik een schotelantenne plaatsen?

Dit is vaak in de splitsingsakte bepaald. In de meeste gevallen mag de schotelantenne niet aan de gevel, niet op het dak en niet op enige andere wijze aan de constructie (het complex) bevestigd worden. U kunt de schotelantenne wel op uw balkon zetten, voorwaarde is dat de schotelantenne niet aan de constructie wordt bevestigd. Bij nieuwere complexen kan er een voorziening zijn op het dak van het complex. Vaak bent u via het huishoudelijk reglement of de splitsingsakte verplicht hiervan gebruik te maken.Wat zijn de taken van een bestuur?

Het bestuur wordt door de leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) in een Algemene Ledenvergadering benoemd en vertegenwoordigt de VvE. Het bestuur van de VvE mag dan ook beslissingen nemen namens de VvE en is direct betrokken bij beslissingen die de VvE aangaan. De reglementen van de VvE bepalen de bevoegdheden van het bestuur.
Het bestuur is tekenbevoegd voor financiële aangelegenheden, houdt toezicht op de uitvoering van het financiële beheer door de beheerder, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van de beheerder en de uitvoering van het grootonderhoud, de kwaliteit van het schoonmaken en bewaakt de voortgang van de actielijsten.Waarom wordt er gespaard voor kosten die pas over 10 jaar staan gepland?

Het is nuttig en bijna een noodzaak om een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) op te stellen. Hiermee worden de kosten voor het onderhoud inzichtelijk gemaakt aan de leden van de VvE. Aan de hand van dit MJOP is het mogelijk te berekenen hoeveel er jaarlijks moet worden gespaard om grote onderhoudsuitgaven in de toekomst te kunnen betalen.Waaruit zijn de servicekosten opgebouwd?

De servicekosten zijn opgebouwd uit verschillende bedragen. U ontvangt hier altijd een specificatie van. Een deel van de kosten zijn voor dagelijkse uitgaven van de Vereniging, zoals reparaties, verzekering en energiekosten. Een ander deel van de kosten zijn voor uitgaven in de toekomst, deze worden door de Vereniging gereserveerd. Hierbij moet u denken aan onderhoud en vervanging van daken, kozijnen, schilderwerk, etc.Meer vragen?

Er zijn natuurlijk nog veel meer denkbare vragen met betrekking tot de VvE. Als er iets niet duidelijk is of u hebt aanvullende vragen kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer 010 - 2 477 477 of via de e-mail: vve@westhavendomein.nl